Giấy chứng nhận
 • TRUNG QUỐC Henan Zhengzhou Mining Machinery CO.Ltd Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: CE
  Số:
  ngày phát hành: 2013-03-01
  Ngày hết hạn: 2018-12-31
 • TRUNG QUỐC Henan Zhengzhou Mining Machinery CO.Ltd Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: ISO Quality Certification
  Số:
  ngày phát hành: 0000-00-00
  Ngày hết hạn: 0000-00-00
 • TRUNG QUỐC Henan Zhengzhou Mining Machinery CO.Ltd Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: ISO Environment Certification
  Số:
  ngày phát hành: 0000-00-00
  Ngày hết hạn: 0000-00-00
 • TRUNG QUỐC Henan Zhengzhou Mining Machinery CO.Ltd Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: SGS Certification
  Số:
  ngày phát hành: 0000-00-00
  Ngày hết hạn: 0000-00-00
 • TRUNG QUỐC Henan Zhengzhou Mining Machinery CO.Ltd Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: BV Certification
  Số:
  ngày phát hành: 0000-00-00
  Ngày hết hạn: 0000-00-00
 • TRUNG QUỐC Henan Zhengzhou Mining Machinery CO.Ltd Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: SGS Certification
  Số:
  ngày phát hành: 0000-00-00
  Ngày hết hạn: 0000-00-00
 • TRUNG QUỐC Henan Zhengzhou Mining Machinery CO.Ltd Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: CE
  Số:
  ngày phát hành: 2013-03-01
  Ngày hết hạn: 2018-12-31
 • TRUNG QUỐC Henan Zhengzhou Mining Machinery CO.Ltd Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: ISO Quality Certification
  Số:
  ngày phát hành: 0000-00-00
  Ngày hết hạn: 0000-00-00
 • TRUNG QUỐC Henan Zhengzhou Mining Machinery CO.Ltd Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: ISO Environment Certification
  Số:
  ngày phát hành: 0000-00-00
  Ngày hết hạn: 0000-00-00
 • TRUNG QUỐC Henan Zhengzhou Mining Machinery CO.Ltd Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: SGS Certification
  Số:
  ngày phát hành: 0000-00-00
  Ngày hết hạn: 0000-00-00
 • TRUNG QUỐC Henan Zhengzhou Mining Machinery CO.Ltd Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: BV Certification
  Số:
  ngày phát hành: 0000-00-00
  Ngày hết hạn: 0000-00-00
 • TRUNG QUỐC Henan Zhengzhou Mining Machinery CO.Ltd Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: SGS Certification
  Số:
  ngày phát hành: 0000-00-00
  Ngày hết hạn: 0000-00-00
QC Hồ sơ

ZK Corp nhấn mạnh vào triết lý chất lượng "Sống sót về chất lượng, phát triển dựa trên công nghệ". Bây giờ ZK Corp đã có Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001: 2008, Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường ISO14001: 2004 và Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp OHSAS18001: 2007. ZK đã có 5 bằng sáng chế cho phát minh và hơn 32 bằng sáng chế cho các mô hình tiện ích. Và ZK Corp đã được trao giải "Doanh nghiệp công nghệ cao Hà Nam mới", "Công ty tư nhân hàng đầu Trịnh Châu", "Sản phẩm chất lượng cao của tỉnh Hà Nam", "Thương hiệu nổi tiếng của tỉnh Hà Nam", "Công ty tiên phong thương mại điện tử tỉnh Hà Nam", "Trung tâm kỹ thuật doanh nghiệp thành phố Trịnh Châu", v.v.